Рила Стил на първа страница в New York Times

07/09/2014 Публикации

1

 

2

 

http://www.nytimes.com/2014/09/03/business/international/bank-seizure-leaves-bulgarians-stranded.html?_r=0