Daily Archives 11/01/2017

СТАЖАНСКА ПРОГРАМА 2016

11/01/2017 Публикации

В  началото  на  декемри  2016г.  BATTIBALENO  за  пореден  път  стартира  стажантската  си програма  със  студенти  от НБУ. Програмата  обхваща запознаване  с  цялостния  производствен  процес  – от  скицирането  на  моделите  до  излизането  на  готовия  продукт.  Поради  големия  интерес, който  продължават  да  проявяват  студенти  и  от  други  университети  от  страната  и  чужбина  се  планира сформиране   на  нови  групи   по  стажантската  програма.

Read More